شبیخون مارسی نانسی المپیک مارسی نانسی

شبیخون: مارسی نانسی المپیک مارسی نانسی لوشامپیونه فرانسه لیگ یک فرانسه

گت بلاگز اخبار اجتماعی قیمت بلیت متروی تهران-کرج ۱۰۰۰ تومان شد

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت 1000 تومان را جهت بلیت مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران – کرج گزینش کردند.

قیمت بلیت متروی تهران-کرج ۱۰۰۰ تومان شد

قیمت بلیت متروی تهران-کرج ۱۰۰۰ تومان شد

عبارات مهم : ایران

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران قیمت 1000 تومان را جهت بلیت مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران – کرج گزینش کردند.

ایسنا نوشت:اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دستور جلسه دوم عنوان پیگیری به اعتراض فرماندار در خصوص قیمت بلیت 1500 تومانی مترو حومه پایتخت کشور عزیزمان ایران را روی میز بررسی قرار دادند.

اعضای شورای شهر در روزهای نهایی سال گذشته تصویب کردند که قیمت بلیت متروی حومه 1500 تومان شود که با اعتراض فرمانداری بار دیگر این عنوان جهت بررسی به شورای شهر برگشت داده شد که نهایتا امروز با رأی اکثریت آراء قیمت بلیت متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران – کرج نیز به مانند بلیت مترو درون شهری 1000 تومان تعیین شد.

قیمت بلیت متروی تهران-کرج ۱۰۰۰ تومان شد

واژه های کلیدی: ایران | اعتراض | شورای شهر | متروی تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs