شبیخون مارسی نانسی المپیک مارسی نانسی

شبیخون: مارسی نانسی المپیک مارسی نانسی لوشامپیونه فرانسه لیگ یک فرانسه

گت بلاگز اخبار اجتماعی منابع و مصالح شهرداری دچار عدم تعادل و عدم توازن است/ درآمدها و هزینه ها با هم

احمد حکیمی پور سیاستمدار اصلاح طلب در خصوص تعامل شورای پنجم و شهرداری گفت: عده ای هستند که نان ارزش در اختلاف بین شورا و شهرداری هست. باید این حفره را بست در ح

منابع و مصالح شهرداری دچار عدم تعادل و عدم توازن است/ درآمدها و هزینه ها با هم

عضو سابق شورای شهر: منابع و مصالح شهرداری دچار عدم تعادل و عدم توازن است/ درآمدها و هزینه ها با هم جور نیست

عبارات مهم : ایران

از قانون می توان هم جهت حل مسئله استفاده کرد و هم جهت فرار از مشکل.

احمد حکیمی پور سیاستمدار اصلاح طلب در خصوص تعامل شورای پنجم و شهرداری گفت: عده ای هستند که نان ارزش در اختلاف بین شورا و شهرداری هست. باید این حفره را بست در حال حاضر عالی ترین وقت جهت یک تعامل خوب بین مدیریت شهرداری با دولت، مجلس و قوه قضائیه برقرار هست.

منابع و مصالح شهرداری دچار عدم تعادل و عدم توازن است/ درآمدها و هزینه ها با هم

عضو نخستین و چهارمین دوره شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با عصر کشور عزیزمان ایران ادامه داد: در حال حاضر شورا و شهرداری از یک جریان هستند و طبیعتا انتظار مردم مشاهده بالاترین سطح هماهنگی در مدیریت شهری هست. جریان اصلاحات همزمان با گزینش لیست امید برنامه های مورد نظر خود را نیز معین می کند و طبیعتا از همان ابتدا با توجه خاص به برنامه و اولویت های مشخص شده است ای که در وقت انتخابات بیان شده است چالش ها و رویکردهایی که باید در نظر بگیرند، معلوم هست.

وی افزود: به عنوان تجربه در دو دوره ای که در شورا حضور داشتم، تفاوتی نمی کندشورا یکدست اصلاح طلب باشد یا از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب در آن حضور داشته باشند بلکه بزرگترین آسیب و حفره در مدیریت شهری روابط بین شورا و شهرداری است که اگر درست به آن دقت نشده و سازنده و تعالی بخش پیش نرود وقت بدست امده ترساندن محسوب می شود ولی اگر درست تنظیم و توجه شود تا یک رابطه قانونمند هم افزا و هم سو شکل بگیرد وقت بسیار خوبی جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران فراهم می شود.

احمد حکیمی پور سیاستمدار اصلاح طلب در خصوص تعامل شورای پنجم و شهرداری گفت: عده ای هستند که نان ارزش در اختلاف بین شورا و شهرداری هست. باید این حفره را بست در ح

حکیمی پور با اشاره به اینکه: عدم هم سویی بین شورا و شهرداری مشکلی جدی است و شرکت بازرسی هم این توصیه را به عنوان معضل در کارامدی شوراها می داند گفت: بهتر است تلاش بر پرهیز از تکرار تجارب منفی شود.

وی بیان کرد: اگر همه از قانون تبعیت کنند هیچ مشکلی بوجود نمی آید ولی بحث همکاری و تعامل فراتر از تکیه به قانون صرف است چون ما می دانیم اگر رابطه بر اساس قانون تعریف شود با توجه به پیچیدگی هایی قانونی که گریبانگیر شورا و شهرداری است و چندین بار هم تاکنون اصلاحیه خورده و این قوانین را بارها عوض کردن دادند، هنوز سردرگمی وجود دارد. به این معنی که از قانون می توان هم جهت حل مسئله استفاده کرد و هم جهت فرار از مشکل.

وی اضافه کرد: بنابراین بایستی فراتر از بحث قانونی یک همدلی و همسویی را در عمل شاهد باشیم چون قانون جهت تسهیل امور است و تکیه بر قانون باید جهت گره گشایی باشد نه گره زدن بر امور و همه این ها به نوع نگاه و تعامل ما و نحوه همفکری و همراهی شورا و شهرداری بستگی دارد.

منابع و مصالح شهرداری دچار عدم تعادل و عدم توازن است/ درآمدها و هزینه ها با هم

این سیاستمدار اصلاح طلب تاکید کرد: عده ای هستند که چه در ساختار شورا و چه در ساختار شهرداری، نانشان در اختلاف بین شورا و شهرداری است و عالی ترین اوضاع جهت انها شکاف و فاصله بین شورا و شهرداری است بعد باید این حفره را بست و از این آسیب پیشگیری کرد در حال حاضر عالی ترین وقت جهت یک تعامل خوب بین مدیریت شهرداری با دولت، مجلس و قوه قضائیه برقرار هست. این وقت خوبی است که در نهایت نفع ارتباط مناسب بین نهادهای متفاوت به مردم و شهروندان خواهد رسید باید از تفرقه دور شد و نگاه خدمتی ایجاد کرد.

دبیرکل حزب اراده ملت یادآوری کرد: در حال حاضر با گزینش اقای نجفی فضای خوبی ایجاد شده است و پیشنهاد من به ایشان، ارزیابی وضع موجود بصورت واقعی و درست و نه روی کاغذ هست. بعد از آن دقت روی چالش ها و مشخص کردن اولویت ها و عالی ترین سند هم در حال حاضر برنامه دوم توسعه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران است که تا سال 97 وقت دارد و توصیه بعدی بودجه سال 96 است آن را هم باید در نظر بگیرند که شاید نیاز به اصلاح یا متمم داشته باشد.

احمد حکیمی پور سیاستمدار اصلاح طلب در خصوص تعامل شورای پنجم و شهرداری گفت: عده ای هستند که نان ارزش در اختلاف بین شورا و شهرداری هست. باید این حفره را بست در ح

عضو سابق شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: با توجه به تجربه شخصی چالش اصلی، منابع و مصالح هست. منابع و مصالح شهرداری دچار عدم تعادل و عدم توازن است درآمدها و هزینه ها با هم جور نیست و باید بررسی شود تا بتوان به سمت تعادل شهری رفت. در واقع نظرم این است که از مدیریت هزینه شروع شود تا به مدیریت منابع برسد، هزینه ها در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیاز به بازبینی جدی دارد شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گران اداره می شود و اعتقاد دارم با رقم های کمتر و سالم تری می تواند اداره شود.

حکیمی پور در آخر گفت: شفافیت و صداقت هم مهمترین توصیه است که اصول اولیه و مهم اصلاحات است بایستی مرتب به مردم گزارش داده شود ارتباط بین شهروندان خصوصا شهروندان فعال و حساس مدیریت شهری برقرار و مطالب انها منعکس شود. در حال حاضر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد پدیده ای به نام مطالبه گری هستیم و همچنین نظارت اجتماعی و این ها به تقویت مدیریت شهری و کم هزینه کردن شهر کمک می کند.

منابع و مصالح شهرداری دچار عدم تعادل و عدم توازن است/ درآمدها و هزینه ها با هم

واژه های کلیدی: ایران | قانون | منابع | قانونی | مدیریت | شهرداری | اصلاح طلب | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs